PRINCIPAL SEGONA
FILMS

Sirenas de cristal

Director: Miquel Romans
DOP: Marc Sarradó
Productora: Principal 2 films SL
Agencia: Fictio

Sinopsis

Les autèntiques sirenes de la sèrie “Sirenas de Cristal” són les nedadores del club Kalípolis, pioneres en la natació sincronitzada a Espanya. Pioneres en una època en què les dones havien d’obrir camins. Pioneres en uns temps en què tot estava per fer al nostre país al camp de la natació sincronitzada: escassetat d’instal·lacions i un gran desconeixement de l’esport, de les tècniques i materials.